Jsme patronem Dětského domova Střekov v Ústí nad Labem. Pomáháme mu tam, kde je potřeba.

Ne všechna zařízení mají tolik pozornosti, i když je zjevné, že dětské příběhy a jejich trápení jsou stejná, ať jsou to děti z jakéhokoliv regionu. Proto jsem se rozhodli stát se patronem Dětského domova Střekov, které sídlí na Střekově v Ústí nad Labem a nedostává se mu dostatek státní podpory tak, aby děti vyrůstaly v podmínkách, které mají jejich vrstevníci v rodinách.

Naším záměrem je směřovat pozornost tam, kde se jí dle nás tolik nedostává.

Dětský domov Střekov

Nabízí ochranu a pomoc dětem od 3 do 18 let, které: 

  • se ocitly bez péče
  • jsou v ohrožení života nebo příznivého vývoje 
  • nemají přiměřenou péči (bydlení, strava, zdravotní péče, vzdělávání, výchova…) 
  • jsou týrané nebo zneužívané 
  • jsou ohrožována jejich základní lidská práva  

DD Střekov je zařízení s nepřetržitým provozem, které zajišťuje výchovu, vzdělávání, sociální a materiální pomoc. Kapacita je 32 dětí. Základní organizační jednotkou je rodinná skupina. Tvoří ji nejméně 6 a nejvíce 8 dětí, zpravidla různého věku a pohlaví.

Pro více informací o DD můžete navštívit jejich Facebook.