Poskytovat osobní asistenci, tedy pečovat o lidi v jejich domácím prostředí, je od začátku jedním z našich cílů. Osobní asistenci lze poskytovat široké cílové skupině (od dětí až po seniory), což jde ruku v ruce s posláním naší organizace. Registraci jsme obdrželi v roce 2018 pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj, bohužel jsme z finančních důvodů aktuálně nuceni poskytování této sociální služby přerušit.

Našeho cíle se nevzdáváme a hledáme způsoby a partnery pro spolufinancování služby osobní asistence.

Pro koho je osobní asistence?

  • seniory
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením
  • děti a mladistvé se specifickými potřebami

Kdo službu vykonává?

Asistenti se specializací v různých oborech dle potřeb klientů.

Proč tuto službu poskytujeme?

  • přirozené sociální prostředí má pozitivní vliv na celkovou psychiku a tedy i zdraví lidí
  • jedná se o službu, kterou lze poskytovat široké cílové skupině (od dětí až po seniory), což jde ruku v ruce s posláním naší organizace
  • jedná se o službu, která je v současné době pro společnost aktuální a velmi potřebná