Chceme propojit pomáhající organizace tak, aby o sobě navzájem věděly.

Pokud například nastane situace, že si organizace v rámci jejich pole působnosti s daným problémem člověka, který se na ně obrátil, nebudou moci poradit, můžou jej nakontaktovat a propojit s organizací, která si s daným problémem hravě poradí.

Jak na to půjdeme?

  • mapování služeb
  • síťování služeb
  • ucelená nabídka
  • posílení služeb