Sociální práce jde napříč celým životem každého z nás, a proto se věnujeme různým cílovým skupinám.

Klienta považujeme za jádro světa sociální práce.

Jaké máme cíle v této oblasti?

  • podpora
  • respektování práva na seberealizaci
  • pomoc a podpora při soběstačnosti
  • zmocňování klientů
  • zachování důstojnosti a autonomie

V této oblasti poskytujeme osobní asistenci, která je nabízena klientům všech věkových skupin v jejich přirozeném sociální prostředí.