V minulém roce jsme společně s MČ Praha 12 v rámci projektu prevence kriminality pořádali pro děti a mládež cyklus přednášek na témata spojená s praktickým nácvikem v sebeobraně.

Záměrem přednášek bylo zvýšení obecné informovanosti dětí a mladistvých na Praze 12 o možnostech ochrany před nejčastěji se vyskytující formou kriminality. Dále dostali účastníci informace o správném chování při setkání s trestnou činností.

Lekce se konaly po domluvě v ZŠ Zárubova v prostorách tělocvičny či učebně s projektorem.

V rámci každé lekce byly účastníkům rozdány osobní kapesní alarmy, aby si mohli přivolat pomoc v případě, že se dostanou do rizikové situace. Účastníci dále dostali informační leták, na kterém jsou důležité kontakty a telefonní čísla na organizace, na které je možné se v rizikových situacích obrátit. Účastníci obdrželi rovněž notýsky a propisky na případné zápisky z lekcí.

Nejdřív byla objasněna daná problematika, tzv. teoretický vhled do tématu. Následně probíhal nácvik v obranných strategií a poté bylo téma teoreticky shrnuto a uzavřeno. V rámci některých lekcí byly pro účastníky připraveny také praktické nácviky situací. Přednášky se konaly dvakrát do měsíce po dvou hodinách.